Szolgáltatás számlázása külföldre

Mit kell, vagy ajánlott írni a számlára azoknak akik külföldre számláznak szolgáltatást? Grafikusok, programozók és egyéb szolgáltatók.

Első lépésként nézzük meg milyen számlát készíthetünk.

Készülhet kézi, nyomdai hivatalos tömbbe és számítógépes azaz gépi számla. Kézinél érdemes olyan tömböt vásárolni ami alkalmas készpénzes és utalásos fizetésre is.
Gépi számlázásnál beszerezhetünk egy számlázó programot, bérelhetünk (ilyenek az interneten az online rendszerek), vagy készíthetünk akár magunk is. Ha mi készítünk egyet azt külön be kell jelentenünk a NAV-nak mint készítő. Mint használók bármilyen gépi számlázás előtt be kell jelentenünk a NAV-nak a számlázás tényét és a programot. Csak olyan programot használhatunk akinek a készítője már bejelentette a programját a NAV felé.
Gépi számlázásnál két lehetőségünk van. Papír alapú számlát készítünk és adunk a vevőknek. Papír alapúnak felel meg a PDF formátumú számla is aminek a vevő példányát a vevő nyomtat ki. A másik mód az elektronikus számla amit kinyomtathatunk, de kötelességünk nekünk és a vevőnek is elektronikusan archiválni. Elektronikus számla esetén van még egy fontos dolog, mégpedig az hogy a vevőnknek írásban beleegyezését kell adnia az elektronikus számla fogadására (Áfa tv. 175.§). Ez azt jelenti, hogy ha a vevőnk nem hajlandó az elektronikus archiválás feladatát vállalni, akkor kötelesek vagyunk részére nem elektronikus számlát kiállítani. Tehát számlázásra való felkészülésnél kötelesek vagyunk a papír alapú számlázást biztosítani. Áfa tv. 168.§.

Második lépésként nézzük, hogy milyen adatok kellenek a számlára.

A kötelező adatok kerültek előírásra, a formátum nem. A kötelező adatok a következők: számla sorszáma, kibocsátás kelte, eladó adatai mint neve, címe, adószáma, vevő adatai mint neve, címe, és egyes esetekben adószáma, továbbá a szolgáltatás adatai mint: megnevezése, egyes esetekben SZJ száma, mennyisége, adó nélküli egységára, alkalmazott adó mértéke. A számlán fel kell tüntetni az áthárított adót. A számlán továbbá feltüntetjük a fizetendő összeget és az összesítéseket. A számlán abban az esetben fel kell tüntetni a teljesítés keltét ha az eltér a számla kiállítás időpontjától. Ha a fizetés nem esik egy időpontba a számla kiállítás időpontjával, akkor abban az esetben feltüntethetjük a legkésőbbi fizetés időpontját, fizetés módját és a bankszámlaszámunkat is, de ezen adatok már nem kötelezőek. A számlán egyéb többlet adatokat is feltüntethetünk, nincs tiltva. Áfa tv. 170.§.

A számlán egyes esetekben még kötelező lehet szöveges adatok feltüntetése. Ilyen például a KATA adózás esetén a „kisadózó” szöveg feltüntetése.

A számla adatait magyar nyelven kell megadni és forintban mivel adózásnál forintban készítjük a bevallásunkat, a könyvelésünket magyar nyelven vezetjük. A magyar mellett feltüntethetjük idegen nyelven is a számla adatait és a forint mellett idegen pénznemben is lehetőségünk van az értékeket megadni. Átváltást MNB vagy pénzintézet által megadott deviza eladási áron kell számolni. Mi választhatunk, hogy melyiket, de a választás egész könyvelési évre szól. Áfa tv. 80.§. (2).

Jöjjön akkor a külföldre számlázás.

Több eset fordulhatnak elő, EU-n belüli országba számlázás és harmadik országba azaz EU-n kívüli számlázás. Továbbá a vevőnk lehet adóalany és nem adóalany.
Ha az unió országába kell számlát kiállítanunk adóalanynak, akkor a számlázás megkezdése előtt EU adószámot kell kérnünk, anélkül nem számlázhatunk. Az EU adószámot rá kell írnunk a számlára.
A számlázás áfa szempontjából eltér attól függően, hogy általános szabályok szerint adózó áfa-alanyok vagyunk, vagy különleges adózói körbe tartozunk. Különleges adózói körbe tartozók az alanyi áfamentességet választó áfa adóalanyok, az EVA-t választók is.
Az áfa besorolást még megszabja a szolgáltatás teljesítésének helye, ami lehet belföld és külföld.

Táblázatban áttekinthetők a lehetőségek. A táblázat oszlopában látható, hogy a saját vállalkozásom milyen körbe tartozik áfa szerint. A sorokban pedig a vevőre vonatkozó lehetőségek láthatók. A kivételezett szolgáltatások az áfa tv. 44/A.§ felsorolt szolgáltatások. Ilyenek többek között a telekommunikációs szolgáltatások, rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatások, elektronikus úton nyújtott szolgáltatások. Nevesít a törvény konkrét szolgáltatásokat is amik ide tartoznak mint például a

tárhely szolgáltatás,
eszköz és program távkarbantartása, szoftver, kép, szöveg, információ, zene, film, játék rendelkezésre bocsátása,
adatbázis elérhetővé tétele,
politikai, kulturális, művészeti, tudományos, sport- és szórakoztatási célú közvetítése, sugárzása,
távoktatás,
szellemi alkotásokhoz fűződő jogok átengedése,
reklámszolgáltatások,
ügyvédi, számviteli, adóügyi, számítástechnikai, fordítói és tolmácsolási szolgáltatások,
adatfeldolgozás,
banki, biztosítási és pénzügyi szolgáltatás,
munkaerő kölcsönzés,
termék bérbeadás.

Eladó
Vevőáltalános ÁFA-alanykülönleges adózói kör
adóalanyEU országKell az eladónak EU adószámot kérni
külföldTeljesítés helye a vevő országa
adómentes értékesítés
„fordított adózás”
adómentes értékesítés
„Áfa tv. területi hatályán kívüli”
nem adóalanyegyébTeljesítés helye az eladó országa
áfa kulcs szerint áfásadómentes értékesítés
kivételezett
szolgáltatások
Teljesítés helye a vevő országa
adómentes értékesítés
„fordított adózás”
-


Pár konkrét példa

1.) Magánvállalkozó KATA és alanyi
adómentes.

Ha EU országba számláz adóalanynak akkor kell EU adószámot kikérnie. Számlára rá kell hogy írja az EU adószámát és a vevőjének EU adószámát is. Értékesítése adómentes. Számlára rá kell hogy írja hogy „kisadózó” és „Áfa tv. területi hatályán kívüli”.

Ha a vevője nem adóalany akkor nem kell EU adószám. Mindegy, hogy melyik országban él a számla adómentes. Számlára kell a „kisadózó” szöveg.

2.) Kft áfaalany és jogdíjat számláz

Adómentes lesz a számlája EU és azon kívüli országba is. Az sem számít, hogy a vevője adóalany vagy sem. EU ország esetén kell EU adószámot kérnie és a számlára rá kell írnia. Ha a vevőnek van EU adószáma akkor azt is rá kell írni a számlára. „fordított adózás” szöveg kell a számlára.

NÉZZE MEG JELENLEG TESZT ÜZEMBEN MŰKÖDŐ ÜGYVITELI SEGÉDLET RENDSZERÜNKET!